Ventelisterne vokser, men nu bliver privathospitaler smidt på porten

Lad os skabe kortere ventetider for patienterne, fremfor blot at flytte patienterne fra én sektor til den anden.
 
Den 16. februar havde Berlingske fokus på, hvordan Region Midtjylland har besluttet at oprette egne friklinikker, som minder om privathospitaler i organiseringen. Det sker i en tid, hvor ventelisterne vokser og vokser.
 
Man vil finansiere disse nye offentlige hospitaler med den pulje af penge, der ellers skulle finansiere afvikling af ventelister til gavn for patienterne, gennem brug af privathospitaler. 
 
Vores branchedirektør, Jakob Rixen, udtaler blandt andet følgende til Berlingske: ”Vi er meget uforstående over for det, der lægges op til her. På den måde flytter man jo bare patienter fra de private til de offentlige hospitaler. Samlet får vi ikke behandlet flere patienter og reduceret ventetiderne, som må være det, der er målet.”
 
I dag skal forretningsudvalget i Region Midtjylland diskutere finansieringen af friklinikkerne i regionen.
 
Hos Sundhed Danmark håber vi, at man i regionen vil fokusere på at bruge den samlede kapacitet, fremfor at lave friklinikker på områder, hvor de private allerede udfører behandlinger.
 
Da intet tyder på, at friklinikkerne kan drives mere effektivt og dermed giver mere sundhed for pengene, end privathospitalerne gør.
 
Derfor bør regionen i stedet prioritere at behandle patienterne der, hvor man får mest sundhed for pengene, samt udvide den samlede kapacitet. Det kan kun realiseres, hvis vi også inddrager den private sundhedssektor.
 
Læs meget gerne artiklen fra Berlingske her: Ventelisterne vokser, men nu bliver privathospitaler smidt på porten (berlingske.dk)