Vi kommer ikke uden om prioritering i fremtidens sundhedsvæsen

Branchedirektør, Jakob Rixen skriver i Sundhedsmonitor om det vigtige arbejde private sundhedsvirksomheder udfører ifm. prioriteringsdagsordenen. Læs indlægget her: Debat: Vi kommer ikke uden om prioritering i fremtidens sundhedsvæsen - sundhedsmonitor.dk

Her ses et uddrag fra indlægget: "Prioritering i sundhedsvæsenet kan foregå på mange måder og kan på forskellige måder bidrage til, at man undgår overbehandling. Eksempelvis anvender privathospitaler forebyggende behandling ved rygpatienter, hvor patienter tilbydes superviseret træning med en fysioterapeut før, der indstilles til operation. Her mødes patienten af et tværfagligt team bestående af bl.a. en rygkirurg og en fysioterapeut, hvormed begge fagligheder er med til at vurdere patienten og planlægge det videre patientforløb. Lignende tiltag arbejder mange private sundhedsvirksomheder intensivt med. De private sundhedsvirksomheder, der er medlem af Sundhed Danmark, har desuden forpligtet sig til at efterleve en række branchestandarder, der bl.a. stiller krav til at foreningens medlemmer f.eks. skal arbejde med forebyggelse under vores branchestandard for kvalitet."