Behandling på privathospital


Vi behandler mange forskellige patienter. Vi behandler inden for en lang række forskellige specialer, og vi behandler desuden både offentlige patienter og forsikringspatienter samt selvbetalende. Du kan som patient komme til et privathospital ad fire veje:

 1. Hvis ventetiden i det offentlige bliver for lang
  I din indkaldelse skal det stå klart og tydeligt, om du er berettiget til at besøge et privathospital. Herfra vil du selv kunne vælge, hvor du vil tage hen. 
 2. Det offentlige har lavet en lokal aftale med et privathospital
  Flere steder vælger regionen at lave aftaler, der sikrer, at du kan komme direkte til et privathospital. Her vil du kun opleve, at adressen på din indkaldelse er til et privathospital. Så du skal blot møde op.
 3. Du har en sundhedsforsikring, som betaler for behandlingen
  Da der er mange forskellige typer af forsikringer, skal du tale med dit forsikringsselskab. De vil kunne hjælpe dig hen til de hospitaler, du kan bruge.
 4. Du vælger at betale selv
  Du kan som patient altid ringe og høre, hvad mulighederne er på de enkelte privathospitaler. Og du kan som udgangspunkt købe alle de behandlinger, vi udfører. Privathospitalerne arbejder dog efter samme retningslinjer som i det offentlige, så en læge skal altid være med til at vurdere, hvad der er det rigtige for dig.

De fleste patienter er urolige op til en undersøgelse eller behandling. Det er helt naturligt, og de danske privathospitaler tager det meget alvorligt. Privathospitalerne gør meget ud af at skabe ro omkring forløbet, så patienten kan gå ind til behandlingen med ro i maven.

Privathospitalerne skal akkrediteres efter en international godkendt kvalitetsmodel for at kunne modtage offentlige patienter. Akkrediteringen betyder for patienten, at han eller hun har en garanti på, at
stedet lever op til en række internationale kvalitetsstandarder. Herudover fører både Styrelsen for Patientsikkerhed og regionerne regelmæssige tilsyn med landets privathospitaler og -klinikker.

Som patient på et dansk privathospital er du desuden forsikret, hvis uheldet skulle være ude og noget går galt under operationen. Siden 2013 har det nemlig været lovpligtigt for alle private behandlingssteder at have en patientforsikring, så du er sikret på fuldstændig samme vis som på et offentligt hospital.